Ideą kalendarza Szlachetna Kobieta jest wsparcie rozpoznania i leczenia chorób kobiecych.  

"Zależy mi na pokazaniu kobiet silnych dbających o siebie, dbających o swoje zdrowie. Swoją pracą zwracam się do kobiet z apelem, aby wykonywały badania profilaktyczne. Moim celem jest szerzenie świadomości na temat raka. Piękno i szlachetność kryje się w każdej z kobiet, nie można pozwolić, aby nadmiar obowiązków przyczynił się do zapominania o samych sobie i zaniechania badań profilaktycznych. Tą inicjatywą chciałabym mobilizować kobiety do wykonywania badań, aby zapobiec poważnym konsekwencjom” - mówi Katarzyna Paskuda, autorka i pomysłodawczyni kalendarza.

Naszym celem jest mówienie głośno o problemach dotyczących kobiet. Jest wiele kwestii o które warto zawalczyć.  Pomagamy kobietom w trudnych momentach. Nasz kalendarz tworzą wyjątkowe osoby, którym realnie zależy na poprawie jakości życia kobiet. Zyski z kampanii i kalendarzy Szlachetnej Kobiety są przekazywane na wybrane fundacje.

Ideą akcji jest pokazanie kobiety silnej, dbającej o siebie, dbającej o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Naszym zamierzeniem jest przedstawienie wzorcu do naśladowania. Szlachetna Kobieta wskazuje tę drogę do szczęścia. Zwracamy uwagę na ważną kwestię zdrowia. Bo piękno i szlachetność kryje się w nas, nie pozwólmy aby nadmiar obowiązków przyczynił się do zaniechania badań profilaktycznych.

Tą inicjatywą mobilizujemy do wykonywania badań, aby zapobiec poważnym konsekwencją unikania gabinetów lekarskich. 

INSTAGRAM